ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ [10 พฤศจิกายน 2563 16.28 น.] อ่าน 16
ประกาศขอเชิญเสนอราคาซื้อพัสดุ [06 พฤศจิกายน 2563 17.24 น.] อ่าน 15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [21 ตุลาคม 2563 15.21 น.] อ่าน 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ ป.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 สิงหาคม 2562 13.50 น.] อ่าน 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าตอกลาย โดยวิธีเฉาะเจาะจง [22 สิงหาคม 2562 13.47 น.] อ่าน 72
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พัดลมขนาด 24 นิ้ว [22 สิงหาคม 2562 13.46 น.] อ่าน 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากั้นห้องโรงอาหาร ติดตั้งฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [22 สิงหาคม 2562 13.42 น.] อ่าน 128