รายการอุปกรณ์ห้องวิทยาศาสตร์โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา [19 สิงหาคม 2562 21.06 น.] อ่าน 98
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [19 สิงหาคม 2562 21.02 น.] อ่าน 93
ประกาศโรงเรียนเซไลวิทยาคม ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร [19 สิงหาคม 2562 20.51 น.] อ่าน 122
ประกาศ โรงเรียนเซไลวิทยาคม เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วย [19 สิงหาคม 2562 20.46 น.] อ่าน 101
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม.ต้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [17 สิงหาคม 2562 14.56 น.] อ่าน 115