ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [25 ธันวาคม 2563 11.04 น.] อ่าน 21
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอ [22 สิงหาคม 2562 21.23 น.] อ่าน 73
สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ 2556 และ2557 [29 กรกฎาคม 2558 12.46 น.] อ่าน 220