โรงเรียนบ้านคำจำปา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.604/45 (ส้วม) [26 มกราคม 2558 16.16 น.] อ่าน 174
โรงเรียนบ้านคำจำปา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.604/45 [26 มกราคม 2558 16.01 น.] อ่าน 164
โรงเรียนบ้านคำจำปา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคาร อเนกประ [25 ธันวาคม 2557 16.54 น.] อ่าน 207
โรงเรียนบ้านคำจำปา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ สปช.105/26 และอาคาร อเนกประ [25 ธันวาคม 2557 16.35 น.] อ่าน 215