ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.104/26 อาคารเรียน 4 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) [03 เมษายน 2563 13.59 น.] อ่าน 24
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [02 เมษายน 2563 15.05 น.] อ่าน 45
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [20 พฤศจิกายน 2560 04.20 น.] อ่าน 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน [18 พฤศจิกายน 2560 00.00 น.] อ่าน 139
ประกาศสอบราคาจ้าง [31 ธันวาคม 2557 16.32 น.] อ่าน 177