พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 [20 กรกฎาคม 2562 20.58 น.] อ่าน 81