รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษา,คณิตศาสคร์1ตำแหน่ง [31 มีนาคม 2564 15.48 น.] อ่าน 329
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกวิชาเอกเคมี และ วิชาเอกพละศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา [30 เมษายน 2563 17.07 น.] อ่าน 271
รับสมัครตำแหน่งครูอัตราจ้างสอนวิชาพลศึกษา1 ตำแหน่งและวิชาเคมี 1 ตำแหน่ง [10 มีนาคม 2563 08.56 น.] อ่าน 373
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย [07 มกราคม 2563 14.17 น.] อ่าน 149
ประกาศเรื่องผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาเอกสังคมศึกษา [28 พฤศจิกายน 2562 15.23 น.] อ่าน 234
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [14 พฤศจิกายน 2562 11.08 น.] อ่าน 212
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา [12 พฤศจิกายน 2562 15.45 น.] อ่าน 182
ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา ยามรักษาความปลอดภัย [11 ตุลาคม 2562 17.56 น.] อ่าน 123
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ [01 สิงหาคม 2562 22.05 น.] อ่าน 119
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (พนักงานขับรถ) [01 กรกฎาคม 2562 18.20 น.] อ่าน 133