รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา (พนักงานขับรถ) โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 01 กรกฎาคม 2562 18.20 น. อ่าน 38
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาอุตสาหกรรมศิลป์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 30 พฤษภาคม 2562 15.54 น. อ่าน 42
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 29 พฤษภาคม 2562 22.11 น. อ่าน 54
ประกาศจากโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาช่างอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 12 พฤษภาคม 2562 10.21 น. อ่าน 114
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้่าที่ธุรการ (วิชาการ) โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 02 พฤษภาคม 2562 16.15 น. อ่าน 80
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ธุรการ วิชาการ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 01 พฤษภาคม 2562 19.59 น. อ่าน 41
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 29 เมษายน 2562 17.53 น. อ่าน 99
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย และวิชาคอ โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 19.01 น. อ่าน 109
ประกาศโรงเรียนสารภีพิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ธุรการ (วิชาการ) โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 11 เมษายน 2562 17.10 น. อ่าน 134
ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา โดย: สารภีพิทยาคม เมื่อ 20 มีนาคม 2562 16.03 น. อ่าน 244