จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดสระว่ายน้ำ [22 กันยายน 2563 12.14 น.] อ่าน 4
จ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิดสระว่ายน้ำ [22 กันยายน 2563 12.13 น.] อ่าน 3
ซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๖ รายการ [22 กันยายน 2563 08.54 น.] อ่าน 3
ซื้อวัสดุปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน จำนวน ๑๖ รายการ [22 กันยายน 2563 08.54 น.] อ่าน 7
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยกผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาไทย จำนวน ๑๒ รายการ [22 กันยายน 2563 07.38 น.] อ่าน 2
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยกผลสัมฤทธิ์ทางทักษะภาษาไทย จำนวน ๑๒ รายการ [22 กันยายน 2563 07.38 น.] อ่าน 2
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศูนย์ PEER จำนวน ๒๔ ร [22 กันยายน 2563 07.35 น.] อ่าน 2
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศูนย์ PEER จำนวน ๒๔ ร [22 กันยายน 2563 07.34 น.] อ่าน 6
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และห้องประชุม จำนวน ๔ รายการ [22 กันยายน 2563 07.31 น.] อ่าน 2
ซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์และห้องประชุม จำนวน ๔ รายการ [22 กันยายน 2563 07.30 น.] อ่าน 2