จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิกพร้อมเสา [23 พฤศจิกายน 2563 09.52 น.] อ่าน 5
จ้างเหมาเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ นข. 5916 ลำปาง [23 พฤศจิกายน 2563 09.17 น.] อ่าน 9
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ [17 พฤศจิกายน 2563 08.57 น.] อ่าน 6
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จำนวน ๗ รายการ [17 พฤศจิกายน 2563 08.56 น.] อ่าน 3
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล จำนวน ๑๒ รายการ [17 พฤศจิกายน 2563 08.53 น.] อ่าน 3
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในงานธุรการกลุ่มบริหารบุคคล จำนวน ๑๒ รายการ [17 พฤศจิกายน 2563 08.52 น.] อ่าน 3
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ [13 พฤศจิกายน 2563 08.54 น.] อ่าน 3
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน จำนวน ๑๐ รายการ [13 พฤศจิกายน 2563 08.53 น.] อ่าน 7
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูกระจกห้อง ป.5 / Sci 2 และประตูบานเลื่อนห้องพยาบาล [13 พฤศจิกายน 2563 08.09 น.] อ่าน 12
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ [12 พฤศจิกายน 2563 15.32 น.] อ่าน 26