ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสูบส้วมพร้อมตรวจสอบท่อน้ำทิ้งเพื่อใช้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร [15 มกราคม 2564 16.06 น.] อ่าน 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารการจัดกิจกรรมส่งเสริมคณิตคิดเป็นคิดคล่อง ตามโครงการพัฒนากา [13 มกราคม 2564 14.29 น.] อ่าน 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่่ายเอกสารสำหรับกิจกรรมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ชั้นประถมศึกษาปีที [13 มกราคม 2564 14.28 น.] อ่าน 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดนตรีเพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร ต [11 มกราคม 2564 17.26 น.] อ่าน 6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมChristmas Day ตามโครงการพัฒนาการสื่อสารภา [11 มกราคม 2564 11.05 น.] อ่าน 4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – [08 มกราคม 2564 15.47 น.] อ่าน 11
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้างอื่นภายใ [07 มกราคม 2564 14.47 น.] อ่าน 7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นสำหรับระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 – [06 มกราคม 2564 17.12 น.] อ่าน 8
ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการ อาหารกลางวันของน [04 มกราคม 2564 09.24 น.] อ่าน 5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จรูป) โครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอน [04 มกราคม 2564 09.01 น.] อ่าน 2