ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน [28 กรกฎาคม 2564 20.51 น.] อ่าน 11
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดย [28 กรกฎาคม 2564 19.45 น.] อ่าน 10
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ [28 กรกฎาคม 2564 19.44 น.] อ่าน 17
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่น/นาที [14 กรกฎาคม 2564 13.31 น.] อ่าน 11
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วไม่น้อยกว่า ๒๐ แผ่ [14 กรกฎาคม 2564 13.21 น.] อ่าน 18
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา [14 กรกฎาคม 2564 13.16 น.] อ่าน 13
กำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร [09 กรกฎาคม 2564 11.22 น.] อ่าน 21
กำหนดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับประถมศึกษา [08 กรกฎาคม 2564 12.29 น.] อ่าน 31
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [21 มิถุนายน 2564 10.30 น.] อ่าน 20
ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลาง วัสดุเพื่อคัดกรองเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน [21 มีนาคม 2564 14.35 น.] อ่าน 39