ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด [07 เมษายน 2564 16.17 น.] อ่าน 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารห้องสมุด [07 เมษายน 2564 10.30 น.] อ่าน 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ [06 เมษายน 2564 11.09 น.] อ่าน 23
ประกาศเผยแพร่ ราคากลาง งานก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง๖ที่/๔๙ [06 เมษายน 2564 10.28 น.] อ่าน 18
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๔๖๔ [05 เมษายน 2564 13.37 น.] อ่าน 20
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง [02 กุมภาพันธ์ 2564 14.48 น.] อ่าน 31
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ [02 กุมภาพันธ์ 2564 14.46 น.] อ่าน 30
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด [02 กุมภาพันธ์ 2564 14.45 น.] อ่าน 32
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างอาคารห้องสมุด ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ [02 กุมภาพันธ์ 2564 14.05 น.] อ่าน 38
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและอาหารว่าง วันปฐมนิเทศครูอัตราจ้าง อำเภอแม่เมาะ [15 มกราคม 2564 10.28 น.] อ่าน 29