ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ [03 พฤศจิกายน 2561 15.53 น.] อ่าน 55
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการคัดเลือก บุคลากรปฏิบัติงานธุรการ [03 พฤศจิกายน 2561 15.53 น.] อ่าน 51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น บุคลากรกรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [31 ตุลาคม 2561 20.28 น.] อ่าน 64
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวช่ัวคราว ตำแหน่งธุรการ [18 ตุลาคม 2561 11.52 น.] อ่าน 60
ประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาอังกฤษ [12 ตุลาคม 2561 10.41 น.] อ่าน 43
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ [11 ตุลาคม 2561 07.27 น.] อ่าน 46
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนเอกภาษาอังกฤษ [04 ตุลาคม 2561 16.53 น.] อ่าน 59