ประกาศโรงเรียนบ้านกระแลผลการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ [03 พฤศจิกายน 2561 07.05 น.] อ่าน 92
ประกาศโรงเรียนบ้านกระแล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว [31 ตุลาคม 2561 07.55 น.] อ่าน 76
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ [22 ตุลาคม 2561 11.54 น.] อ่าน 109