ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212ล./57-ข(ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราค [21 ธันวาคม 2560 09.34 น.] อ่าน 277