ประกาศโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยว [07 ธันวาคม 2561 09.47 น.] อ่าน 43
ประกาศเชิญชวน [30 พฤศจิกายน 2561 19.37 น.] อ่าน 71
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 62 [28 พฤศจิกายน 2561 19.50 น.] อ่าน 68