ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [03 มีนาคม 2563 13.25 น.] อ่าน 88
ประกาศโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 ด้วยว [07 ธันวาคม 2561 09.47 น.] อ่าน 114
ประกาศเชิญชวน [30 พฤศจิกายน 2561 19.37 น.] อ่าน 128
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 62 [28 พฤศจิกายน 2561 19.50 น.] อ่าน 135