สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน [12 ตุลาคม 2563 12.41 น.] อ่าน 31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมแ [09 ตุลาคม 2563 14.51 น.] อ่าน 51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรม โดยว [09 ตุลาคม 2563 14.50 น.] อ่าน 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภ [09 ตุลาคม 2563 14.47 น.] อ่าน 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ (อาคารเรียนประกอบที่ประสบภัยธรรมชาติ) โ [09 ตุลาคม 2563 14.44 น.] อ่าน 35
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง [09 ตุลาคม 2563 14.41 น.] อ่าน 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและ [09 ตุลาคม 2563 12.33 น.] อ่าน 28
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [09 ตุลาคม 2563 12.15 น.] อ่าน 65