ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ [29 เมษายน 2562 14.08 น.] อ่าน 278
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [05 เมษายน 2562 13.37 น.] อ่าน 59
ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [22 มีนาคม 2562 15.43 น.] อ่าน 82
เผยแพร่แผนการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [20 มีนาคม 2562 09.09 น.] อ่าน 45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาและทาสีอาคารฝึกงาน [13 ธันวาคม 2561 14.12 น.] อ่าน 68
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับโรงเรียนสวนแตงวิทยา [13 ธันวาคม 2561 10.41 น.] อ่าน 28
ประกาศจ้างเหมารถโดยสารนำนักเรียนและคณะครูไปเข้าค่ายลูกเสือและทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 พฤศจิกายน 2561 13.32 น.] อ่าน 133
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ [30 เมษายน 2561 12.23 น.] อ่าน 350
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [28 กุมภาพันธ์ 2561 13.24 น.] อ่าน 98
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส [14 กุมภาพันธ์ 2561 16.34 น.] อ่าน 87