ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.201/26 [04 กุมภาพันธ์ 2563 17.08 น.] อ่าน 32
ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอ [04 กุมภาพันธ์ 2563 16.58 น.] อ่าน 41
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง [03 สิงหาคม 2558 09.16 น.] อ่าน 209