ประกาศ การจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับนักเรียน 3 รายการ ปีการศึกษา 2563 [13 เมษายน 2563 14.26 น.] อ่าน 77
การเปิดประมูลวัสดุรายการอาหารกลางวันของนักเรียนในโรงเรียนบ้านชะอวด ประจำปี 2562 [19 ธันวาคม 2562 14.54 น.] อ่าน 77
ประกาศการเปิดประมูลร้านขายอาหารและสินค้าโรงเรียนบ้านชะอวด 2562 (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69) [15 พฤศจิกายน 2562 14.24 น.] อ่าน 117