รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว (ปฎิบัติหน้าที่บัญชี) [01 ธันวาคม 2562 22.19 น.] อ่าน 19
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่บัญชี) [26 พฤศจิกายน 2562 15.57 น.] อ่าน 652
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน) [05 มิถุนายน 2562 18.54 น.] อ่าน 68
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน) [31 พฤษภาคม 2562 19.41 น.] อ่าน 76
ประกาศผลการคัดเลือก (เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์) [27 พฤษภาคม 2562 15.50 น.] อ่าน 72
รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ [24 พฤษภาคม 2562 22.05 น.] อ่าน 79
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [21 พฤษภาคม 2562 18.57 น.] อ่าน 1759
รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ [21 พฤษภาคม 2562 18.48 น.] อ่าน 965
รับสมัครเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ [08 พฤษภาคม 2562 19.47 น.] อ่าน 1542
ประกาศผลการคัดเลือก (เจ้าหน้าที่บัญชี) [27 เมษายน 2562 16.09 น.] อ่าน 103