ประกาศผู้ชนะเสนอราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [20 มีนาคม 2563 09.49 น.] อ่าน 70
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและบ้านพักครู [29 กุมภาพันธ์ 2563 21.04 น.] อ่าน 146
ประกาศโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน [18 ธันวาคม 2560 15.20 น.] อ่าน 242
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง [22 พฤศจิกายน 2560 13.28 น.] อ่าน 183