ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้อ [16 พฤศจิกายน 2558 14.22 น.] อ่าน 161
ประกาศโรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [24 กุมภาพันธ์ 2558 14.23 น.] อ่าน 167
ประกาศ โรงเรียนบ้านลำพิกุล เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบการ [17 กุมภาพันธ์ 2558 10.18 น.] อ่าน 130