ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ปีย้อนหลัง [06 พฤษภาคม 2563 19.06 น.] อ่าน 140
การทำโครงงานโดยใช้กระบวนการสืบเสาะของเด็กปฐมวัย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและสรุปกิจกรรมโครงกา [19 มีนาคม 2563 22.57 น.] อ่าน 414
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ [13 มีนาคม 2563 16.10 น.] อ่าน 256
คู่มือตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ [13 มีนาคม 2563 16.03 น.] อ่าน 151
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู [10 มีนาคม 2563 18.17 น.] อ่าน 203
กิจกรรมการทำส้มตำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 [27 มิถุนายน 2561 09.59 น.] อ่าน 80
กิจกรรมผักบุ้งทอดกรอบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 [27 มิถุนายน 2561 09.52 น.] อ่าน 79
กิจกรรมการทำลาบปลาดุก [27 มิถุนายน 2561 09.22 น.] อ่าน 67
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ของคุณครูรุจาภรณ์ ลักษณะดี [22 มิถุนายน 2561 15.07 น.] อ่าน 156