สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตกรรมระดับภาค โดย: บ้านดินทรายอ่อน เมื่อ 05 มกราคม 2561 13.21 น. อ่าน 143
สรุปเหรียญรางวัล โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน สพป. หนองบัวลำภู เขต ๑ โดย: บ้านดินทรายอ่อน เมื่อ 20 ตุลาคม 2560 04.31 น. อ่าน 183
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่ โดย: บ้านดินทรายอ่อน เมื่อ 20 ตุลาคม 2560 02.38 น. อ่าน 233
สรุปตัวแทนศูนย์เครือข่ายเมือง 5 นักเรียนโรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน โดย: บ้านดินทรายอ่อน เมื่อ 15 กันยายน 2560 08.19 น. อ่าน 262
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการระดับศูนย์เครือข่ายฯ โดย: บ้านดินทรายอ่อน เมื่อ 15 กันยายน 2560 08.00 น. อ่าน 378