นายนพรัตน์ สร้างนานอก ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการนางสมดี กงเพชร นำ นักเรียนที่เป็นตัวแทน ส [12 ธันวาคม 2561 19.22 น.] อ่าน 326