นายชาญกฤต น้ำใจดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธ โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 19.25 น. อ่าน 183
โรงเรียนบ้านกุดธาตุ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Partic โดย: บ้านกุดธาตุ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2561 18.58 น. อ่าน 403