นายชาญกฤต น้ำใจดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ให้เกียรติเป็นประธ [30 พฤศจิกายน 2561 19.25 น.] อ่าน 418
โรงเรียนบ้านกุดธาตุ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (Partic [30 พฤศจิกายน 2561 18.58 น.] อ่าน 901