การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(Open Data integrity and Transparency Assessment OIT) [02 ตุลาคม 2563 14.29 น.] อ่าน 28