เครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนบ้านโพนทอง [03 มิถุนายน 2562 13.10 น.] อ่าน 56