24 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ร่วมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน [27 กรกฎาคม 2562 11.08 น.] อ่าน 13
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00น.-15.30น. โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจ [27 กรกฎาคม 2562 11.08 น.] อ่าน 15
23 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.30น. กลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ในการ [27 กรกฎาคม 2562 11.07 น.] อ่าน 22
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมจัดกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน [27 กรกฎาคม 2562 11.06 น.] อ่าน 11
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562 [27 กรกฎาคม 2562 11.06 น.] อ่าน 10
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ดำเนินการตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนร [27 กรกฎาคม 2562 11.05 น.] อ่าน 11
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รับการทดสอบร่างกาย เพื่อสมัครเรียน (นศ [27 กรกฎาคม 2562 11.05 น.] อ่าน 10
วันที่16พฤษภาคม2562 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมและโรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ได้ลงนามร่วมมือสร้างเครือข่ [27 กรกฎาคม 2562 11.02 น.] อ่าน 15