036การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [04 สิงหาคม 2563 10.50 น.] อ่าน 25
037การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [03 สิงหาคม 2563 11.17 น.] อ่าน 4
038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [03 สิงหาคม 2563 10.58 น.] อ่าน 5
035การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [31 กรกฎาคม 2563 16.46 น.] อ่าน 18
033การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [31 กรกฎาคม 2563 16.08 น.] อ่าน 13
031ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี [31 กรกฎาคม 2563 16.05 น.] อ่าน 8
029แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [31 กรกฎาคม 2563 16.01 น.] อ่าน 13
028รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [31 กรกฎาคม 2563 15.57 น.] อ่าน 8
027หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [31 กรกฎาคม 2563 15.53 น.] อ่าน 22
026การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [31 กรกฎาคม 2563 15.48 น.] อ่าน 16