บทสรุปของผุ้บริหารSAR-61 ระดับขั้นพื้นฐาน-อนุบาลแม่เมาะ [22 พฤษภาคม 2562 09.41 น.] อ่าน 86
บทสรุปของผู้บริหารSAR61ระดับปฐมวัย-อนุบาลแม่เมาะ [22 พฤษภาคม 2562 09.39 น.] อ่าน 83
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 61เทียบเป้าหมาย [22 พฤษภาคม 2562 09.37 น.] อ่าน 56
ผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 61เทียบเป้าหมาย [22 พฤษภาคม 2562 09.35 น.] อ่าน 49
SAR 2561 โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) [22 พฤษภาคม 2562 09.30 น.] อ่าน 117