ประกาศเจตจำนงสุจริต(ไทย) [31 กรกฎาคม 2562 11.19 น.] อ่าน 11