แข่งขันการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 [22 สิงหาคม 2563 22.42 น.] อ่าน 32
โรงเรียนวัดคานหามได้รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ในงานประชุมผู้บริหาร [01 มิถุนายน 2562 09.03 น.] อ่าน 86