พิธีรับตราพระราชทาน [23 สิงหาคม 2562 22.38 น.] อ่าน 19