รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านคลิป VDO ด้านสิ่งแวดล้อม [28 กันยายน 2563 09.12 น.] อ่าน 24
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ ดีเด่น [24 กันยายน 2563 11.20 น.] อ่าน 20
ประเมินโรงเรียนประชารัฐ [25 กุมภาพันธ์ 2563 09.31 น.] อ่าน 344