ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดย: วัดบ้านสวายจีกน้อย เมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13.24 น. อ่าน 6
กิจกรรมอ่านออกยกชั้น โดย: วัดบ้านสวายจีกน้อย เมื่อ 24 กรกฎาคม 2562 13.17 น. อ่าน 115