ประเมินครูผู้ช่วย นายจักรี นันทพันธ์, นางสาวดวงเนตร ขุขันธ์เขต [10 กุมภาพันธ์ 2563 10.39 น.] อ่าน 107
ประเมินครูผู้ช่วย นายวุฒิไกร ชัยปัญญา, นางสาวสุดารัตน์ ยาเคน [10 กุมภาพันธ์ 2563 09.49 น.] อ่าน 73
รางวัลงานวันครูอำเภอบ้านด่าน 2563 [27 มกราคม 2563 00.07 น.] อ่าน 58
ตัวแทนไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีสะเกษ [04 ธันวาคม 2562 19.51 น.] อ่าน 102
โรงเรียนที่ขับเคลื่อนกิจกรรมลูกเสือสู่ห้องเรียน ระดับ ดีเด่น ปีการศึกษา 2561 [04 ธันวาคม 2562 17.42 น.] อ่าน 170
ประเมินผ่านเกณฑ์ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2561 [04 ธันวาคม 2562 17.30 น.] อ่าน 113
รางวัลวันครูอำเภอบ้านด่าน 2562 [04 ธันวาคม 2562 17.18 น.] อ่าน 120
ผ่านการประเมินรอบที่สามบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [04 ธันวาคม 2562 16.53 น.] อ่าน 105
ตัวแทนแข่งระดับเขตพื้นที่ 44 รายการ [04 ธันวาคม 2562 16.14 น.] อ่าน 76
ผลการประกวดกิจกรรมวันแม่ 2562 [06 ตุลาคม 2562 16.00 น.] อ่าน 123