กีฬาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ณสนามแข่งขันทุ่งขุมทรัพย์อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษปร [14 พฤษภาคม 2562 13.54 น.] อ่าน 14
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 [14 พฤษภาคม 2562 13.43 น.] อ่าน 9