กีฬาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ณสนามแข่งขันทุ่งขุมทรัพย์อำเภอราษีไศลจังหวัดศรีสะเกษปร โดย: บ้านโต่งโต้น เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 13.54 น. อ่าน 4
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 โดย: บ้านโต่งโต้น เมื่อ 14 พฤษภาคม 2562 13.43 น. อ่าน 4