โรงเรียนบ้านโนนเสถียร ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ ป.4-6 [13 มิถุนายน 2562 14.12 น.] อ่าน 101