ผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) [19 ตุลาคม 2562 03.05 น.] อ่าน 15
หนังสั้นเรื่อง The wireless charger รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ภายใต้แนวคิด “รู้จักตัวตน ค้นพบตัวเอ [19 ตุลาคม 2562 03.04 น.] อ่าน 20
วันที่ 1 มิถุนายน 2562 นายราวี มีอินทร์ และ นายปฏิพล ประชา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการข้อมูลพื้นฐานทา [05 มิถุนายน 2562 13.36 น.] อ่าน 10