รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันทักษะทางวิชาการ เดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้าน [26 เมษายน 2562 13.11 น.] อ่าน 14
วางวัล การขับร้องเพลงไทยประกอบแดนเซอร์ งานดอกฝ้ายบาน [26 เมษายน 2562 13.02 น.] อ่าน 34
วางวัลระดับประเทศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง [26 เมษายน 2562 12.58 น.] อ่าน 26