รางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา แข่งขันทักษะทางวิชาการ เดี่ยวเครื่องดนตรีพื้นบ้าน โดย: ธาตุพิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 13.11 น. อ่าน 6
วางวัล การขับร้องเพลงไทยประกอบแดนเซอร์ งานดอกฝ้ายบาน โดย: ธาตุพิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 13.02 น. อ่าน 4
วางวัลระดับประเทศ การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โดย: ธาตุพิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 12.58 น. อ่าน 18