รางวัลระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ ระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดเลย [26 เมษายน 2562 12.41 น.] อ่าน 29
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต ๑๙ (ปีการศึกษา2562) [26 เมษายน 2562 09.48 น.] อ่าน 45