รางวัลระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 โรงเรียนปลอดขยะ ระดับมัธยมศึกษา ของจังหวัดเลย โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 26 เมษายน 2562 12.41 น. อ่าน 13
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันระดับชาติจังหวัดบุรีรัมย์ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม. เขต ๑๙ (ปีการศึกษา2562) โดย: ศรีสองรักษ์วิทยา เมื่อ 26 เมษายน 2562 09.48 น. อ่าน 20