ผลงานคุณภาพของสถานศึกษา [26 เมษายน 2562 09.17 น.] อ่าน 20
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม [26 เมษายน 2562 09.16 น.] อ่าน 27
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับประเทศ [26 เมษายน 2562 09.15 น.] อ่าน 17
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค [26 เมษายน 2562 09.14 น.] อ่าน 15
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ [26 เมษายน 2562 09.14 น.] อ่าน 22
รางวัล การแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับจังหวัด [26 เมษายน 2562 09.11 น.] อ่าน 11
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับ [26 เมษายน 2562 09.04 น.] อ่าน 27