ผลงานคุณภาพของสถานศึกษา [26 เมษายน 2562 09.17 น.] อ่าน 49
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม [26 เมษายน 2562 09.16 น.] อ่าน 60
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับประเทศ [26 เมษายน 2562 09.15 น.] อ่าน 38
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค [26 เมษายน 2562 09.14 น.] อ่าน 29
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ [26 เมษายน 2562 09.14 น.] อ่าน 91
รางวัล การแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับจังหวัด [26 เมษายน 2562 09.11 น.] อ่าน 58
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับ [26 เมษายน 2562 09.04 น.] อ่าน 46