ผลงานคุณภาพของสถานศึกษา โดย: ภูกระดึงวิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 09.17 น. อ่าน 9
รางวัล/ผลงานดีเด่นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม โดย: ภูกระดึงวิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 09.16 น. อ่าน 22
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับประเทศ โดย: ภูกระดึงวิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 09.15 น. อ่าน 13
รางวัลการแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับภาค โดย: ภูกระดึงวิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 09.14 น. อ่าน 11
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศ โดย: ภูกระดึงวิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 09.14 น. อ่าน 13
รางวัล การแข่งขันต่างๆ ของนักเรียนใน ระดับจังหวัด โดย: ภูกระดึงวิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 09.11 น. อ่าน 6
รางวัลการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ระดับ โดย: ภูกระดึงวิทยาคม เมื่อ 26 เมษายน 2562 09.04 น. อ่าน 14