รับโล่และเกียรติบัตร การประเมินความสามารถด้านการอ่านออกฯ และแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับเขตฯ [21 สิงหาคม 2562 15.42 น.] อ่าน 87
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ตัดสินโต้วาทีภาษาอังกฤษ ระดับ สพฐ. (OBEC English Debate Adj [13 สิงหาคม 2562 10.34 น.] อ่าน 92
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) [07 สิงหาคม 2562 15.49 น.] อ่าน 187
นางสุดารัตน์ วัฒนพฤติไพศาล ครู ชำนาญการพิเศษ ได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 แล [07 สิงหาคม 2562 15.25 น.] อ่าน 84
รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น “ระดับประเทศ” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [07 สิงหาคม 2562 15.22 น.] อ่าน 97