การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [25 กันยายน 2562 14.38 น.] อ่าน 75
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาจุมพล [06 กันยายน 2562 09.43 น.] อ่าน 37
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 68 [05 สิงหาคม 2562 11.34 น.] อ่าน 815
การแข่งขันกีฬาระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 [05 สิงหาคม 2562 10.35 น.] อ่าน 23