โรงเรียนบ้านขามได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ ผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ปีการศึกษา 2561 [23 มิถุนายน 2562 18.43 น.] อ่าน 287
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูชาญวุฒิ [01 พฤษภาคม 2562 13.34 น.] อ่าน 40