นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 [16 พฤษภาคม 2562 14.47 น.] อ่าน 192