รับโล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2564 [18 มีนาคม 2564 23.10 น.] อ่าน 54
เกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว [09 มีนาคม 2564 16.21 น.] อ่าน 127
สพฐ. ประกาศรายชื่อโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 4 ดาว [07 มีนาคม 2564 21.08 น.] อ่าน 353
คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบเกียรติบัตร [22 กุมภาพันธ์ 2564 12.07 น.] อ่าน 76
สพฐ. มอบเกียรติบัตรโครงงานคุณธรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” [01 กุมภาพันธ์ 2564 13.25 น.] อ่าน 123
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง [01 กุมภาพันธ์ 2564 13.11 น.] อ่าน 78
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน [01 กุมภาพันธ์ 2564 13.03 น.] อ่าน 51
สพฐ.มอบเกียรติบัตร การให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ [23 มกราคม 2564 10.36 น.] อ่าน 59
รางวัล ผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี 2564 [19 มกราคม 2564 13.17 น.] อ่าน 50
ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ. 2564 [19 มกราคม 2564 13.11 น.] อ่าน 34