นักเรียนได้รับ”รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพฯ [18 ตุลาคม 2562 15.50 น.] อ่าน 57
รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬานักเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ [18 ตุลาคม 2562 15.39 น.] อ่าน 45