รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการ โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 12 มิถุนายน 2562 15.31 น. อ่าน 102
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของทีมฟุตซอล โรงเรียนบ้านชะอวด รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 24 มกราคม 2562 13.55 น. อ่าน 143
นักเรียรับเกียรติบัตรสอบวัดความรู้ งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนชะอวด โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 24 มกราคม 2562 13.52 น. อ่าน 146
รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 24 มกราคม 2562 13.43 น. อ่าน 169
รับรางวัล ชมเชย การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2561 โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 01 ตุลาคม 2561 09.39 น. อ่าน 139
การประกวดบริหารกายหน้าเสาธง ประจำปี 2561 โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 01 ตุลาคม 2561 08.45 น. อ่าน 21
รับมอบรางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับทองดีเด่น อันดับ 1 ให้แก่โรงเรียนบ้านชะอวด โดย: บ้านชะอวด เมื่อ 28 มิถุนายน 2561 08.45 น. อ่าน 89