มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน การเขียนเรียงความวันพ่อแห่งชาติ 2563 [22 ธันวาคม 2563 07.56 น.] อ่าน 27
SOUTHERN EP/MEP OPEN HOUSE 2020 [22 ธันวาคม 2563 07.54 น.] อ่าน 170
2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน เทควันโด อยุธยาโอเพ่นฯ 2019 [04 พฤศจิกายน 2562 14.05 น.] อ่าน 88
มอบเกียรติบัตร NT เต็ม ด้านคำนวณ 2561 [04 พฤศจิกายน 2562 13.58 น.] อ่าน 157
รองชนะเลิศอันดับ2 ฟุตบอล 2562 [04 พฤศจิกายน 2562 13.06 น.] อ่าน 190
มอบเกียรติบัตรเพลงบอก คณะ ศ.เหมศิลป์ถิ่นบ้านชะอวด [15 ตุลาคม 2562 13.24 น.] อ่าน 177
รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่มีผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการ [12 มิถุนายน 2562 15.31 น.] อ่าน 196
ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ของทีมฟุตซอล โรงเรียนบ้านชะอวด รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 [24 มกราคม 2562 13.55 น.] อ่าน 327
นักเรียรับเกียรติบัตรสอบวัดความรู้ งานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนชะอวด [24 มกราคม 2562 13.52 น.] อ่าน 289
รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดตรัง [24 มกราคม 2562 13.43 น.] อ่าน 257